HOLMRIS B8 leverer igen et stærkt regnskab

HOLMRIS B8 leverer igen et stærkt regnskab for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2023.

 

Regnskabet viser en omsætning på 1.122 mio. kroner, som er på linje med sidste år og dermed igen blandt et af de bedste år i HOLMRIS B8 historie målt på omsætningen.

 

Det strategiske fokus som salg- og designvirksomhed er blevet yderligere styrket og viser sin berettigelse. HOLMRIS B8 leverer derfor en rentabilitet målt på EBITDA på 106 mio. kroner, som er på niveau med foregående år. Det svarer til en EBITDA-margin på lige under 10%, og virksomheden fastholder derfor som forventet det høje nominelle niveau for EBITDA, der endda er opnået på trods af investeringer ind i et par nye strategiske fokusområder, som først vil få reel effekt på omsætningen i de kommende år.

 

Højt aktivitetsniveau

Ledelsen er meget tilfreds med resultatet, som er baseret på et højt aktivitetsniveau i samtlige segmenter, HOLMRIS B8 arbejder indenfor. Aktivitetsniveauet afspejler koncernens stærke position som markedsleder i Danmark for indretning af kontormiljøer, hoteller, restauranter samt uddannelsesinstitutioner.

 

Det høje aktivitetsniveau på tværs af forretningen betyder, at HOLMRIS B8 søger stærke profiler til salgsorganisationen til at understøtte den fortsatte vækst.

 

Fokus på ansvarlighed

HOLMRIS B8 har i det forgange år bl.a. lanceret RECRAFTED – en ny møbelkollektion, som adskiller sig fra branchens øvrige, idet denne kollektion består af møbler, der enten er upcyclet, recyclet eller produceret af genanvendte materialer.

 

Ambitionen har været at skabe det mest miljømæssigt ansvarlige faste sortiment af møbler via genanvendelse og reducering af affald, så produkterne udleder mindst muligt CO2 i hele deres levetid.

 

Vi oplever stor interesse fra markedet for vores RECRAFTED-kollektion såvel som hele vores cirkulære forretningsben, som fremover forbliver et strategisk indsatsområde.

 

Stabil vækst i konkurrencepræget marked under stadig forandring

Konkurrencen på markedet for kontormøbler og indretning bliver stadig hårdere – både inden for den private og offentlige sektor. Medarbejdertrivsel og optimale fysiske rammer for ansatte er i de senere år kommet højere og højere op på agendaen i begge sektorer, og dette tiltrækker nye spillere til markedet. Det er derfor med tilfredshed, at vi kan konstatere, at det er lykkedes for HOLMRIS B8 at vækste mere end markedet og udvide kundeporteføljen.

 

Udenfor Danmark har der ligeledes været stor aktivitet i datterselskabet i Holland, ligesom det associerede selskab HOLMRIS FormFunk i Oslo har haft rigtig fin aktivitet i regnskabsåret. Datterselskabet i Holland står for koncernens Hospitality-aktiviteter på tværs af Europa, mens det norske selskab hovedsageligt servicerer erhvervskunder i Olso-området. Udover Norge og Benelux investeres der ind i nærmarkederne Sverige og DACH.