Plejecenteret Hørgården

Den omsorgsfulde scene på Amager

Med fokus på tilgængelighed og ligeværdighed blev Plejecenteret Hørgården renovereret og udvidet med nye boliger.

På Plejecenteret Hørgården ønskede de at optimere arealerne bedst muligt i forhold til funktionalitet og det daglige liv i bebyggelsen. Derudover var der brug for plads til flere beboere. Løsningen blev en gennemgribende renovering i 2016, hvor der blev skabt liv og bedre sammenhæng mellem Plejecenteret Hørgårdens funktioner og 28 ekstra plejeboliger samt et living lab.

Ambitionen var at sikre fundamentet for sammenspil mellem generationer, at skabe åbenhed og et miljø, hvor mennesker mødes i øjehøjde uden at gå på kompromis med de private og nære rum.

Sport og leg
I indretningen danner omsorgsfulde og fremtidssikrede rammer scenen til den enkelte og til fælles aktiviteter og samvær. Plejecenterets tema er sport og leg, som er videreført i indretningen via striber på gulvet, piktogrammer af fx skakbrikker på væggen og ribber som gennemgående tema.

Alle elementer og møbler er valgt ud fra at fremme livslyst og hjemlighed, men med stor plads til forskellighed og individualitet. Derudover er lyset et vedvarende fokuspunkt i såvel arkitektur som møblement.

Efter renoveringen fungerer Plejecenteret på Amager også som et samlingssted for lokalområdet, der byder på spændende arkitektur, tilbud til ældre og afslapning i attraktive uderum på Hørgårdens præmisser.

JJW Arkitekter har stået for renoveringen, mens HOLMRIS B8 har leveret alt inventar.