Søndervangskolen

Læringsrum til fremtidens skole

På Søndervangskolen i Viby har de fået klogere elever og højere tilfredshed, efter at skolen er blevet renoveret og indrettet efter en klar, pædagogisk vision.

Elever, ansatte og forældre møder en markant forandret skole, når de træder ind på Søndervangskolen i Viby ved Aarhus. Skolen har taget læringsrummene alvorligt, og med en stærk pædagogisk vision har de sat rammerne for fremtidens Søndervangskole.

Skolen bliver helhedsrenoveret i seks faser, som omhandler:

  • Undervisningslokaler
  • Personalefaciliteter
  • Gangarealer og
  • håndværk og design

Alle rum er stærkt kodet. Det støtter lærere og elever i den aktivitet, som skal foregå, og sikrer gode rammevilkår får undervisningen.

Aktivitetszoner støtter elevers læringspræference
Stamlokalerne på Søndervangskolen er indrettet med fokus på aktivitetszoner. Målet er at understøtte flere elevers læringspræference. Der er skabt aktivitetszoner, som fordrer til formidling, fordybelse og projektarbejde – enten i stamlokalet eller i nær afstand til stamlokalet.

En grundtanke er, at det er eleverne, som bevæger sig rundt i lokalerne alt efter aktivitet, i stedet for at ændre lokalerne eller indretningen til aktiviteten. Det giver eleverne en varierende dag, hvor de besøger mange rumligheder, og det skaber automatiske skift i undervisningen.

Samtidig skal indretningen ikke gå på kompromis, da den blot skal favne én undervisningsaktivitet – ét sted.

Indretningen sætter spor i den pædagogiske praksis
Et greb til at skabe den stærke kodning er fast møblering. Mange af indretningens elementer er fastgjort, så rummene beholder sin kodning. Dermed mindskes risikoen for, at indretningen kommer tilbage til mere traditionelle opstillinger. Det opfordrer brugerne af rummene til at agere efter de læringsforståelser, som er baggrunden for indretningen.

Klogere elever og højere tilfredshed
Både før og efter renoveringen har skolens ledelse målt elevernes tilfredshed og resultater af undervisningen. Og der er ingen tvivl: Eleverne scorer markant højere i skolens nye indretning og både elever og forældres tilfredshed med skolen er forbedret.

SMAK architects har stået for redesignet af Søndervangskolen, mens vi har leveret interiør.