HOLMRIS B8’s klimamål godkendt af SBTi

Blandt de første møbelleverandører på det danske kontraktvaremarked er HOLMRIS B8’s klimamål blevet valideret af den uafhængige og mest anerkendte, globale klimastandard for virksomheder, Science Based Targets (SBTi).

Vi ønsker både at arbejde aktivt og ambitiøst for et bedre klima og for at imødekomme Parisaftalens ambitioner om begrænsning af drivhusgasser og temperaturstigninger, og derfor er vi glade for at få den anerkendte blåstempling af vores realistiske klimamål.

HOLMRIS B8 har pt. tilsluttet sig og fået valideret det ene af de to målsætninger, SBTi har:

Målsætning 1
Vi forpligter os til at reducere vores udledninger, så den globale opvarmning ikke overstiger 1,5 grad.

Målet er at reducere vores udledning med 50% målt siden 2018 i Scope 1 og 2, men på grund af organisatoriske ændringer, vi har foretaget (bl.a. lukning af fabrik), har vi allerede reduceret med 60,8 % i Scope 1 og 92,2% i Scope 2. Det giver en total reduktion på knap 70 %.

Målsætning 2
Vi arbejder på at tilslutte os SBTi’s anden målsætning; den ambitiøse Net-Zero, som kræver, at vi skal reducere udledningen med 90% på tværs af hele vores forsyningskæde senest i 2050.

Sådan når vi vores mål
Vi har igangsat mange initiativer og handlinger, som skal hjælpe os med at nå vores klimamål. Herunder er et udvalg af konkrete eksempler på, hvad vi har gjort/gør for at reducere vores udledninger:

 • Reducering af kvadratmeter
  Vi har lukket/flyttet/samlet lokationer og dermed minimeret vores totale antal af kvadratmeter. Siden 18/19 har vi fx samlet vores lokationer i Aarhus, Birkerød, Odense, Aalborg og og vores ene ud af to lokationer i Bjerringbro på andre lokationer, og og i Q1 2024 lukker vi vores lokation i Vemmelev og samler funktionerne på de øvrige lokationer. Sammenlægningerne og nedlukningerne sker qua ændringer i forretningsstrukturen og for at optimere brugen af kvadratmeter og indretningen.
 • Skift til grøn strøm
  Vi er skiftet til grøn strøm på alle egne lokationer pr. april 2021.
  Det betyder, at vi ved brug af marked based metode opnår massiv reduktion af CO2e-udledningen og samtidig støtter op om etableringen af nye genanvendelige energikilder. (Se de præcise CO2e udledninger i vores sustainability report). Samtidig har vi med projektbaserede forbedringer såsom udskiftning af lamper, timere, lukning af lokationer mv. reduceret vores forbrug fra 108,7 tCO2e i 21/22 til 40,7 tCO2e i 22/23. dvs. en reduktion på 62%.
 • Konvertering til elbiler
  Vi er i gang med at konvertere alle benzin- og diesel firmabiler til hybrid eller ren el.
  Det betyder, at når vores aftaler på eksisterende biler udløber, og der skal vælges ny bil, kan man som udgangspunkt kun vælge el eller hybrid. Derudover skal alle firmabiler, indkøbte personbiler, varebiler og lastbiler tilhører bedre Vi har fået etableret ladestandere på alle vores lokationer og har en elbil på de enkelte lokationer, man kan anvende, hvis man ikke har firmabil eller gerne vil prøve at køre i en elbil.
 • Affaldssortering
  Vi affaldssorterer naturligvis på alle lokationer og stræber efter det højest mulige niveau af genanvendelse og cirkularitet.
  Vi håndterer ligeledes alt emballage for vores kunder. På den måde sørger vi for at al affald genanvendes bedst muligt.
  Vi har implementeret en cirkulær løsning på bordplader, hvor vi tager alle bordplader med retur i et stort genanvendelses-loop. Her anvendes de til vores RECRAFTED møbelserie. På den måde har vi reduceret vores udledning på affald.
 • Logistikplanlægning
  Med optimal planlægning og en godt logistik-setup sikrer vi, at vi kører færrest mulige kilometer med ordrerne. Hvis muligt koordinerer vi leveringer direkte fra leverandørerne. Vi kører med mindre biler, hvis ikke der skal leveres tunge ordrer.

Du kan se HOLMRIS B8 på Science Based Targets hjemmeside ved at søge i dashbordet via linket herunder.