Future Classroom Lab

Gå på opdagelse i fremtidens skolerum

I Future Classroom Lab kan du gå på opdagelse blandt robotter, laserskærere, massevis af LEGO og 3D-printere. Her vil Center for Undervisningsmidler under Professionshøjskolen København inspirere dig til at tænke undervisning på en ny måde.

Her er der fokus på problembaseret læring, hvor IT og produktion har en naturlig og relevant plads i problemløsningen.

Future Classroom Lab er bygget op omkring fem indretningszoner:

  • Præsentation
  • Undersøgelse
  • Udvikling
  • Produktion
  • Feedback

(Læs mere om zonerne i blogindlægget ”Bliv klar til fremtidens måde at lære på”).

Undervisningen i Future Classroom Lab tager eleverne igennem zonerne, og de vil bevæge sig gennem de forskellige arbejdsprocesser og dermed gennem zonerne i rummet.

De små rum i det store
Future Classroom Lab er ét stort rum, og for at give indtrykket af en sammenhængende arbejdsproces har vi valgt at fastholde fornemmelsen af det store rum. Vi har dog arbejdet aktivt med at skabe mindre rum i rummet, som giver ro og fokus i netop den arbejdszone, man er i.

Skabe og opbevaringsmoduler er et effektivt redskab til at skabe flere rum i det store rum. Skabene afgrænser de forskellige zoner og indikerer, hvilket type arbejde zonen er beregnet til. Samtidig betyder de, at man altid har de materialer og redskaber, som man skal bruge, tæt på, og man kan blive inspirereret til materialevalg og tilgange.

Sofaer skaber små rum
I enkelte zoner er det få møbler, som giver dig en oplevelse af et mindre rum. De højryggede sofaer giver mulighed for fuld koncentration og for at holde andres aktivitet ude, når man for eksempel skal sætte sig ind i nyt fagligt stof.

Inspiration til det pædagogiske læringscenter
Future Classroom Lab er oplagt som inspiration til det pædagogiske læringscenter eller som et særligt tværfagligt område på skolen. Du kan også tage elementer fra Future Classroom og integrere i klasselokalet – scenekasserne som præsentationszone, arbejdsøerne som alternativ arbejdsstationer eller de højryggede sofaer til at give ro og afskærmning.