Sønderlandsskolen

Skolens hjerte er lyst og indbydende

I august 2017 kunne elever og lærere igen tage Sønderlandsskolen i brug efter tre år med gennemrenoveringer. I dag træder du ind i en moderne, lys og indbydende skole, der byder velkommen med det pædagogiske læringscenter midt i bygningen.

Læringscenteret er klasselokalets naturlige forlængelse, så udover at have plads til skolens mange bøger, skulle læringscenteret indeholde arbejdspladser til varierende arbejdsformer.

Derfor har vi skabt reolsystemer, der elegant er boghylder på den ene side og på den modsatte side rammen om arbejdsnicher. Her finder du både pladser, som er oplagt til gruppearbejde, du finder nicher, som giver rum til fordybelse, og indretninger, som skaber en god præsentationszone for en mindre gruppe elever.

”Hjertet”, som det pædagogiske læringscenter kaldes, lever op til sit navn. Her er liv, og her er læringslyst.

Utraditionelle former giver nye muligheder
Klasselokalets aktiviteter er fokuseret omkring formidling og samarbejde. Men i stedet for et traditionelt rektangulært bord har Sønderlandsskolen valgt et trapez-formet. Med det trapez-formet bord kan du stille bordene i lige rækker i en traditionel formidlingssituation. Du kan dog også let skifte lokalets kodning til samarbejde ved for eksempel at opstille bordene i 6-mandsgruppeborde.

Lærerens kateder er udskiftet med et u-bord. U-bordet er et didaktisk værktøj, hvor du let kan samle en gruppe elever for eksempel til formidling af et særligt emne, eller hvis en gruppe elever har brug for ekstra støtte i opgaveløsningen. U-bordet giver nærhed og du kan let nå og være tæt ved alle elever omkring u-bordet.

Skolen er tegnet af Kjaer og Richter. HOLMRIS B8 har leveret møblerne.