Affaldsplast fra Aarhus Universitet bliver til nye stole

Det ligger os meget på sinde at hjælpe vores kunder med at genanvende eller upcycle deres overskuds- eller restmaterialer i nye møbler. Et godt eksempel på dette er samarbejdet med Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet.

Indtil nu har de smidt op mod et tons plastik ud om året. Plastik, som primært stammer fra pipettekasser brugt i laboratorierne. Nu har vi sammen med instituttet og Letbek Plast brugt plastikken i små 400 nye VIPER-stole til deres nye campus.

Krav om genbrugsplast i nye møbler
Flytningen til nye og større lokaler betød et behov for nye og flere møbler, som kunne leve op til indretningsudvalgets mål om, at alle nye møbler skulle være fremstillet af deres eget affaldsplast for at undgå udsmidning af brugbare ressourcer.

”I samarbejde med AU’s indkøbsafdeling indhentede vi tilbud på møbler hos tre møbelleverandører, som vi vidste kunne upcycle vores plast. Vi valgte HOLMRIS B8, da vi var mest begejstrerede for de idéer og den inspiration, de gav os,” siger laborantteknikerne, Anna Marie Nielsen og Anette Kjems, der begge var med i indretningsudvalget

Anette Kjems (t.v.) og Anna Maria Nielsen

Efter kyndig vejledning, masser af inspiration og til og med en god pris, faldt stolevalget på HOLMRIS B8’s egen VIPER. Skallen er fremstillet af regenereret skandinavisk PP-plast med 100 % sporbarhed, så genbrugsplasten kan spores i hele produktionskæden. Og i instituttets tilfælde udgøres 10% af stoleplasten af deres eget plastaffald.

”Hele vejen igennem har vi fået utrolig stor hjælp fra HOLMRIS B8. Vores kontaktperson har været lyttende, givet sig tid og ikke mindst delt ud af sin viden på området, og det har gjort os trygge. Vi har følt, at hun har siddet på vores side af bordet, så det har i højere grad været et samarbejde end et sælger-kundeforhold,” siger Anna Marie og Anette samstemmende.

Designet til genbrug
De nye stole kan skilles ad i plast- og metaldele. Hvis en stol går i stykker eller skal byttes ud, er hele stolens base genbrugelig og skallen kan kvases/smeltes om til en ny skal eller noget helt andet.

På instituttet skal stolene både bruges i kantinen og i undervisningslokalerne. Det er en smule billigere at få produceret stole med sit eget plastik, men den største besparelse er på CO2-aftrykket.