SERVICE

Take back

Udsmidte møbler er en stor belastning for klimaet.

Derfor har vi siden 2016 specialiseret os i at minimere mængden af udsmidte møbler ved at tilbyde vores kunder en ansvarlig og veldokumenteret take back-løsning. En løsning, hvor vi forlænger møblers levetid i form af videresalg og donationer. Fx har vi doneret over 100.000 brugte møbler til velgørenhed sammen med vores kunder.

Med take back-løsningen:

 • Tager du mest mulig hensyn til miljø og klima
 • Undgår du at smide funktionsdygtige ressourcer ud
 • Minimerer du mængden af møbelaffald
 • Sparer du affaldsomkostninger
 • Forlænger du møblernes levetid
 • Glæder du andre med brugte møbler

Take back-løsningen består af tre elementer:

 • Gensalg
  De bedste af dine møbler, som ofte er af høj kvalitet eller designerbrands, sælger vi videre som genbrugsmøbler. Mange af møblerne repareres, sættes i stand eller rengøres, før vi sælger dem videre via vores webshop

Med videresalg af genbrugsmøbler sparer du miljøet for unødig merproduktion.

 • Donation
  Dét inventar, som er i god stand, men ikke kan videresælges, donerer vi gratis til økonomisk trængte foreninger og velgørende organisationer gennem vores eget donationsnetværk. Det er et deleøkonomisk fællesskab, hvor vi tilbyder skoler, foreninger og velgørende organisationer overskydende møbler uden betaling.

Med møbeldonationer forlænger du møblernes levetid, skaber glæde og værdi for de nye ejere og sparer affaldsomkostninger, som følger med en traditionel udsmidning af møbler.

 • Miljørigtig affaldssortering
  Udsmidning er sidste udvej. De møbler, som hverken kan sælges eller doneres, skilles ad, sorteres efter danske miljømyndigheders regler, som på den måde garanterer, at de brugte møbler påvirker miljøet mindst muligt.

Miljørapporten giver fuld dokumentation
Vi giver dig udførlig dokumentation på, hvad der er sket med hvert eneste møbel, som vi køber fra dig.

Det samles i en miljørapport, hvor du præcist kan se, hvad og hvor meget, der er blevet bortskaffet miljømæssigt forsvarligt i take back-løsningen.

Miljørapporten viser:

 • Antal og typer brugte møbler købt af HOLMRIS B8 med henblik på gensalg
 • Overblik over donationer:
  • Antal møbler
  • Typer af møbler
  • Donationsmodtager(e)
  • Hvilke møbler og hvor mange hver donationsmodtager har fået
 • Affaldshåndtering af restmøbler til genanvendelse angivet i ton og procenter:
  • Jern og metal
  • Elektronikaffald
  • Stort brændbart
  • Småt brændbart
  • Blandet bygningsaffald
  • Affald til sortering
 • Links til omtale af donationen i medierne

Du kan bruge miljørapporten i virksomhedens miljøregnskab og i PR-materiale

Ønsker du at vide mere om vores take back-løsning?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe.
Tlf. +45 75 62 24 00
Eller skriv til os

Vi tilbyder også CO2e-kompensation med træer.