SERVICE

CO2e-kompensation af møbelindkøb

Vi kan hjælpe dig med at udligne CO2e-forbrug af dine møbelindkøb.

Som led i vores strategiske arbejde med FN’s verdensmål nr. 12 om bæredygtigt forbrug og produktion tager vi ansvar – og handler – for at nedbringe mængden af CO2e i atmosfæren.

Derfor tilbyder vi dig at købe træer hos os, så du udligner CO2eudledningen fra produktionen af dine møbler. Sammen med vores kunder og samarbejdspartner har vi allerede plantet over 40.000 træer i fredede folkeskove primært i Danmark. Vores mål er at plante 100.000 træer.

5 træer kan gøre en stor forskel
Du kan købe træer for de møbler, du køber i dag, for dem, du allerede har købt – og for hvert møbel, du køber i fremtiden. Fem træer optager samme mængde drivhusgas, det er blevet udledt ved produktionen af en arbejdsstation bestående af et bord, en stol og et opbevaringsmøbel*. Men du kan naturligvis udligne CO2e-udledningen for alle de typer møbler, du køber.

Vil du være sikker på, at din virksomhed altid CO2e-kompenserer for de møbler, du og dine kolleger køber hos os, kan vi automatisere træindkøbet for jer via en partnerskabsaftale.

I får altid dokumentation på indkøb af træer, som kan bruges i virksomhedens årlige klimaregnskab.

Træer er vigtige, da de bidrager til:

  • Et sundere miljø
  • Optagelse af CO2e-udslip
  • Øget biodiversitet
  • Renere grundvand
  • Flere naturoplevelser
  • Flere fredede folkeskove

Hvert forår og efterår planter vi alle træer i nye, fredede folkeskove i Danmark – til glæde for natur, miljø, klima og mennesker.

Træerne er sikret
Vores kompetente samarbejdspartner Growing Trees Network Foundation sørger for selve plantningen af træer, som oftest er eg, bøg, lind, lærk men også frugttræer. I de første tre år efter træerne er plantet, sikrer de, at træerne får den nødvendige pleje, og skulle det ske, at et træ dør, planter de et nyt. Herefter er de beskyttet via Skovloven i kraft af deres status som fredet folkeskov.

*Hver gang der bliver produceret møbler til en ny kontorarbejdsplads, bliver der taget træ fra naturen. Det udleder, ifølge Growing Trees Network Foundation, omkring 150-250 kg CO2e. Professor Palle Madsen fra Skovskolen under Københavns Universitet har beregnet, at halvandet bøgetræ vil kunne neutralisere 150 kg CO2e på 30 år.

Ønsker du at CO2e-kompensere med træer for møbelindkøb?

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe.
Tlf. +45 75 62 24 00
Eller skriv til os

Vi tilbyder også klimatal på møbler.