Sådan indretter du skolen bedst til højt begavede børn

Op mod 10 procent af folkeskolens elever er så talentfulde eller højt begavede, at der kan være behov for at indrette både undervisning og klasserum anderledes for at understøtte deres læring og potentiale bedst. Konsulent Rikke Christensen fra Clever Consulting giver her sine bedste råd.

”Højt begavede børn er folkeskolens ’allerklogeste’ elever med en IQ på over 125, mens de talentfulde børn følger lige efter i intelligens – samlet set udgør de omkring 10 procent af eleverne. Hvis vi formår at spotte disse børn i tide, kan vi gøre en verden til forskel for at udvikle deres potentiale og ikke mindst sikre, at de trives og får et godt liv i skolen, hvor de ikke føler sig hverken forkerte eller udenfor,” fortæller Rikke Christensen.

Hun er ejer af konsulentvirksomheden Clever Consulting, der rådgiver folkeskoler om, hvordan de kan skabe de bedste rammer for højtbegavede børn – både i forhold til tilrettelægning af undervisning og indretning af de fysiske omgivelser. Hun har selv arbejdet 16 år som lærer, konsulent og leder i folkeskolen, inden hun videreuddannede sig i projektledelse og procesforbedring og startede Clever Consulting i 2016.

Kig efter disse kendetegn
Hvis du vil lære at spotte de talentfulde og højtbegavede børn i klassen, kan du ifølge Rikke Christensen kigge efter disse typiske kendetegn.

  • Enorm hukommelse, og der skal få gentagelser til, før stoffet sidder fast.
  • Stort ordforråd og kender mange begreber.
  • Finurlig, skæv, god humor og nogle gange lidt gammelklog.
  • Sensitiv i forhold til fx lyde, lys, følelser og fysiske berøringer.
  • Perfektionistisk og stiller store krav til sig selv.
  • Socialt udfordret og måske lidt ensom i klassen.

”Når børnene har det godt og bliver udfordrede, er disse egenskaber en enorm ressource i klassen – eleverne er sjove, opfindsomme, løfter niveauet og er tit det kit, der holder klassen sammen. Omvendt kan det også betyde elever, der føler sig ensomme, selvkritiske, pernitne og diskuterer til uendelighed, hvis de ikke bliver støttet i deres særlige behov,” siger Rikke Christensen.

Understøt børnene
Ud over at tilbyde ledelsesrådgivning, kompetenceløft af lærergruppen samt det særlige undervisningsforløb High Performance for de talentfulde og højtbegavede børn, giver Rikke Christensen også gode råd til, hvordan skolens fysiske indretning kan understøtte børnenes særlige behov.

”Børnene tager i højere grad end andre sanseindtryk ind og kan samtidig have svært ved at bearbejde dem i almindelige omgivelser. Derfor er det vigtigt at indrette miljøer, hvor børnene kan trække sig tilbage, uden at det virker mærkeligt, eller at de decideret melder sig ud af fællesskabet. Jeg har fx oplevet børn, der lagde sig ned under bordet for at få fred, og det stikker jo ud i en normal klasse,” fortæller Rikke Christensen.

5 anbefalinger til god indretning
Hun har derfor disse anbefalinger til indretning, der kan understøtte talentfulde og højtbegavede børn:

01

Indret et afskærmet hjørne af klasselokalet med fx en sofa eller sækkestol – her kan barnet gå over, når der er behov for en pause. Væk fra de andre, men stadig en del af klasselokalet.

02

Tænk i at skabe hyggelige områder med bløde overflader, intimsfære og mulighed for at skabe sit eget læringsrum uden forstyrrelser fra andre.

03

Mange højtbegavede børn har meget energi, så tænk i stole og siddestillinger, hvor barnet kan vippe med benene eller rokke frem og tilbage.

04

Tænk i læringsmiljøer, hvor der er plads til fordybelse og afskærmning fra visuel støj – fx et skrivebord med mobil afskærmning, højryggede sofaer eller små siddehuler.

05

Hav fokus på en god akustik i indretningen, så lyde og larm bliver dæmpet, og børnene bliver mindst muligt forstyrrede.