Sådan får du succes med det mobile klasseværelse

Forskningen viser, at indretningen af et klasselokale samt møblerne heri har stor betydning for den didaktik, der udspiller sig i rummet. Igennem de sidste mange år har specielt folkeskolen og den øvrige undervisningssektor udviklet sig kraftigt, mens indretningen af klasselokalet har forholdt sig som den stille pige i klassen ingen lagde mærke til eller har gjort noget ved.

På skuldrene af forskningen på området samt et tæt samarbejde med skoler, lærer og indretningsarkitekter anbefaler vi, at indretningen af klassens rum nytænkes og understøtter elevernes læring bedst muligt.

Inden for skoleindretning arbejder vi derfor med to forskellige typer af indretning:

  1. Møblerne flyttes, så de passer til undervisningsaktiviteten
  2. Eleverne flytter sig efter undervisningsaktiviteten

Den ene er ikke mere rigtig end den anden, men i dette blogindlæg giver vi dig en introduktion til den første type indretning, som kaldes ’Det mobile klasseværelse’. Her får du indblik i baggrunden bag det mobile klasseværelse, kommer rundt om denne indretningsfilosofi samt får tips til, hvordan du selv kommer i gang med og får succes med dette begreb.

Den anden type indretning af klasseværelset, hvor børnene flytter sig efter undervisningsaktiviteten, kan du læse mere om i et kommende blogindlæg.

Fra undren til udvikling
Historien om det mobile klasseværelse starter i 2010. Her begyndte Ella Jørgensen, Lektor ved Via University College, at studere og eksperimentere med klasselokalets indretning, fordi hun undrede sig over den manglende udvikling inden for denne disciplin. Hendes forskning førte bl.a. til, at hun udviklede otte opstillinger af borde og stole, som giver variation, muligheder for forskellige undervisnings- og læringsmetoder samt understøtter vekslende kropspositioner igennem en skoledag.

”Min mission er ikke at komme med et svar på, hvad den rigtige løsning er. Det handler om at gøre sig nogle erfaringer med, hvordan man med indretning underbygger indlæring.”
Ella Jørgensen, lektor og can. Pæd. ved Via University College.

Fordele ved det mobile klasseværelse:

  • Mere plads til leg, bevægelse og aktivitet
  • Børnene lærer at samarbejde ved at være sammen om at opstille den nye indretning
  • Giver forandring og fleksibilitet
  • Skiftende positioner er godt for koncentrationen
  • De forskellige opstillinger og skift understøtter variation i undervisningen og formidlingen

#01 Stol i kreds
God til fællessnakke fx om klassens trivsel.

#02 Almindelig klasse
Til formidlingssituationer, hvor der samtidig skal løses opgaver.

#03 Cirkel med borde
Velegnet til diskussion og debat.

#04 Stå om borde
Velegnet til gruppearbejde, hvor eleverne kan stå tættere sammen om en enkelt computer fremfor at sidde på den anden side af et stort bord med blikket rettet mod egen computer.

#05 Sidde ved borde
Til større og længevarende gruppearbejde.

#06 Hestesko
Til tavleundervisning og diskussion.

#07 Biografen
God til formidlingssituationer som kræver koncentreret lytning.

#08 Fri gulv
Velegnet til bevægelsesaktiviteter og store armbevægelser.

Sådan lykkes du med det mobile klasseværelse:

  • Stole, der kan stables, frigør plads
  • Klasseledelse er vigtigt. Det mobile klasseværelse kræver, at læren tager rummet til sig og bruger rummet som en didaktisk faktor
  • Brug de otte opstillinger. Disse er afgørende for, om det bliver kaos eller succes, da opstillingerne betyder, at lærer og elever hele tiden har noget kendt at vende tilbage til.