Rum, der skaber relationer

Hvordan forener man storrumsmiljøers fordele med den enkeltes behov for et fokuseret rum, som samtidig er fleksibelt og indbydende? Læs med her og få et bud på en løsning.

Moderne storrumsmiljøer er oppe i tiden og etableres i stor stil i både uddannelses- og kontorbyggerier – og meget peger på, at tendensen forsætter. Udover at være pladsbesparende og derigennem driftsøkonomiske, så understøtter storrummene også tankerne bag den særlige, nordiske ledelsesstil, som har vundet stor udbredelse herhjemme og vakt interesse internationalt. Det er en ledelsesstil, der bygger på tillid, relationer og en demokratisk bevidsthed.

I den sammenhæng er åbenhed et centralt element, hvad angår både organisation og samarbejdsstrukturer, men i lige så høj grad i de konkrete, fysiske rammer for at understøtte dialogen og mødet mellem mennesker. Gevinsten ved storrumsmiljøerne er her deres store åbenhed, som skaber relationer på tværs af medarbejdere, teams og afdelinger.

Med åbenheden følger dog også en række udfordringer – fx støj og mangel på privathed. Man savner ofte at kunne trække sig tilbage og fordybe sig, hvilket kræver mere rolige og fortrolige rammer.

Derfor er en bevidst disponering og bearbejdning af storrummene vigtig, så rummene får en indlejret fleksibilitet og diversitet til forskellige opgaver og situationer, så både fordelene understøttes og udfordringerne imødekommes.

Giver mening på bundlinjen
Som rum i rummet er IGLOO-konceptet skabt til netop dette.

Med dets runde form bløder det ikke alene de store, åbne rum op – visuelt og akustisk – men også hierarkiet mellem mennesker. Det er skabt som et demokratisk rum, hvor man – afskærmet fra støj og indkig – sidder ansigt til ansigt, og hvor dialogen kan vandre frit.

Der er på den måde et rum skabt til at vække tillid og skabe relationer mellem mennesker – fra de store IGLOO’er med plads til over 20 personer over de mellemstore til den nye mindre og mere agile IGLOO Hub med plads til godt seks personer.

Tilsammen spænder de bredt og giver rum for dialog og samskabelse i både private virksomheder og offentlige uddannelsesinstitutioner – fra korte teammøder til længerevarende undervisningsseancer.

Ikke kun fordi at det giver mening for den enkelte. Men også fordi at det giver mening på bundlinjen.

Forskning viser nemlig, at dialogbaserede og samskabende rum styrker organisationers effektivitet og performance. Dels fordi de styrker tilliden mellem mennesker, og dels fordi de signalerer vigtigheden af at dele viden og udvikle løsninger i fællesskab.

Nordisk ledelse er derfor en god forretning – og IGLOO’erne er nordisk ledelse sat på form.

Gør en forskel i hverdagen
IGLOO’en blev oprindeligt udviklet til VUC Syds uddannelsescenter i Haderslev, og IGLOO-universet er senere blevet sat i produktion og nu senest udvidet med IGLOO Hub.

For at dokumentere hvordan IGLOO-konceptet kan bevæge og berige organisationer er interview med studerende og undervisere blevet sammenholdt med VUC Syds faktiske udvikling – og resultatet er klart.

IGLOO’erne har gjort en stor forskel i hverdagen. Faktisk bliver de oplevet som de ubetingede mest populære rum.

”IGLOO’erne kan noget som de færreste traditionelle rum kan. Det er huler i et meget transparent rum. Det betyder meget, at man sidder i rundkreds, og at læreren sidder med i rundkredsen. Det er meget nemmere at få folk til at fremlægge end i traditionelle rum. Der er en tryghed i dem,” fortæller en studerende.

”Det giver en intimitet, at man ser alle i øjnene. Det giver en relation, og relationsarbejdet er vildt vigtigt. Det er meget demokratisk. Der er fokus, og det er ikke så farligt at sige noget. Det giver en tryghed i forhold til at turde lukke op,” fortæller en underviser.