Poul Schmith/Kammeradvokaten

Skarp projektledelse gav smidig flytning til stort domicil

Lige imellem det pulserende byliv og Københavns vuggende kanal har Poul Schmith/Kammeradvokaten forvandlet et tidligere godshotel til et moderne og innovativt domicil. Her er medarbejdere fra fem lokationer nu samlet under ét tag i en indretning, hvor der er skabt rum til vidensdeling med semi-åbne kontorer, loungeområder, uformelle mødefaciliteter og mini-biblioteker.

Mens selve renoveringen og indretningen blev lagt i hænderne på henholdsvis Vilhelm Lauritsen Arkitekter og Laika Rumdesign, har HOLMRIS B8 bidraget med procesrådgivning, projektledelse og koordinering af den omfattende flytning med at samle fem lokationer i én fælles.

Poul Schmith/Kammeradvokaten havde som klart mål, at HOLMRIS B8’s funktion som one point of contact skulle sikre en kort og smidig overgang fra fem adresser til én, hvor medarbejderne kunne arbejde uforstyrret og uden mangler fra dag ét.

Samtidig var der fokus på value for money i én samlet pakke, der skulle lette processen. På den måde kunne Poul Schmith/Kammeradvokatens egne projektledere koncentrere sig om det, de var bedst til.

Proces krævede stort overblik

At tømme og fraflytte 17.000 kvadratmeter kontorbyggeri fra fem forskellige adresser og installering af ét stort samlet domicil på 22.000 kvadratmeter, er bestemt ikke en proces, der kører af sig selv, men derimod en opgave, der kræver stram koordinering og overblik.

Derfor har HOLMRIS B8’s fleksibilitet og netværk til eksperter og specialister haft afgørende betydning i et projekt, hvor der i den travleste periode var 80 mand og 10 underleverandører beskæftiget.

Med overblik og sikker styring koordinerede HOLMRIS B8 derudover også indsatsen og varetog op- og nedskaleringen i mandskab og ekspertise, så opgaverne blev løst til tiden.

Resultatet har været en agil proces, hvor begge parter har sparret med hinanden ud fra en særlig fællesskabsfølelse og et fælles mål om at gøre flytningen til en succes.

HOLMRIS B8 har blandt andet stået for:

  • Udarbejdelse af velstruktureret procesplan og løbende deltagelse i interne møder, så uforudsete udfordringer og spørgsmål kunne håndteres på en smidig måde.
  • Sparring med Poul Schmith/Kammeradvokatens egne projektledere.
  • At være Poul Schmith/Kammeradvokatens daglige go to-personer i en omfattende flytteproces.
  • Koordinering af arbejdet med at tømme, nedpakke og flytte alle møbler og kontormateriale fra fem matrikler i København i samarbejde med en række specialiserede flyttefirmaer.
  • Håndtering af store mængder sagsmateriale samt diverse litografier og kunstværker.
  • Installation af møbler og klargøring af alle arbejdspladser, herunder opsætning og kabling af IT-udstyr.
  • Donation af Poul Schmith/Kammeradvokatens overskydende inventar gennem HOLMRIS B8’s store donationsnetværk.