Guide til pladsoptimering

Få vores 5 bedste råd til at få mest muligt ud af jeres kontorlokaler.

Sidder I tæt i storrumskontoret, mens kantinen ligger øde hen? Er kontoret kun halvt fyldt, når sælgerne er på farten, eller medarbejderne arbejder fra en anden afdeling? Eller mangler I ofte mødefaciliteter, hvor I oven i købet kan være mere kreative?

Så er pladsoptimering noget for jer. Læs med her, hvor vi guider jer til at indrette kontorlokalerne, så I får mest muligt ud af pladsen og medarbejderne.

Tip # 1: Downsize møblerne
Den hurtige vej til at optimere pladsen er at tage et kritisk blik på, hvordan I har indrettet jeres eksisterende kontorlokaler. Ofte står der store skriveborde, reoler og mødeborde og fylder op, men har I virkelig brug for alt det i jeres virksomhed?

I dagens digitale samfund kan vi ofte sagtens klare os med mindre skriveborde, og der er ikke samme behov for opbevaring af ringbind og bøger. Indret i stedet fælles opbevaring og skabe i garderoben, hvor hver medarbejder kan hente sin bærbare om morgenen, og hvor I har adgang til bøger, ringbind og manualer.

Tip # 2: Del pladserne
Overvej, om det er nødvendigt med et skrivebord og en stor computerskærm til hver ansat. Måske er det nok med 10 arbejdsstationer til 14 medarbejdere, hvis folk alligevel arbejder hjemmefra, er hos kunder eller i andre afdelinger noget af tiden. Det har Danfoss eksempelvis gjort.

Gå faktabaseret til værks og spørg dine medarbejdere, hvad de har behov for, som Gram Equipment har gjort. Eller benyt jer af heat mapping, hvor sensorer registrerer brugen af et lokale og indretningen og på den måde kan erstatte jeres fornemmelser med fakta.

Tip # 3: Inddrag kantinen
Selvom I får skabt luft omkring jer med mindre skriveborde og opbevaring, har I nok stadig behov for et sted at holde møder, snakke i telefon og få ro til komplicerede opgaver. Det kan være svært i dagens storrumskontorer, og her er kantinen faktisk et overset mødelokale.

De fleste kantiner står tomme det meste af dagen, fordi det ofte er et stort, uinspirerende lokale med madlugt og skramlen fra køkkenet. Men det kan man indrette sig ud af, så jeres medarbejdere får lyst til at arbejde og holde møder der – fx med et miks af højborde, langborde, afskærmninger og caféborde alt efter medarbejdernes forskellige behov.

Tip # 4: Indret rum i rummet
En idé er også at indrette små rum og oaser midt i lokalet, der kan fungere som stillezoner eller kreative hubs. Opsæt fx højryggede sofaer, der kan afskærme for lyd og visuel støj, eller indret med farverige pendler, der målretter lyset mod bestemte områder i lokalet og skaber rum til kreative tanker.

Endelig kan I indrette med små, lydabsobserende rum, der skaber et mødelokale midt i lokalet uden at forstyrre alle kollegerne. Her er IGLOO og TWEET gode bud.

Tip # 5: Bryd de vante rammer op
Pladsoptimering handler dog ikke kun om at fylde så meget ind på så lidt plads som muligt. I stedet gælder det om at skabe de bedste rammer for, at medarbejderne kan være kreative og produktive – og det foregår sjældent ret op og ned ved et skrivebord 7,5 timer om dagen.

Det er fx fremmende for kreativitet og effektivitet at flytte arbejdsplads i løbet af dagen, måske skifte mellem hårde og bløde stole, stå lidt op samt at arbejde blandt forskellige overflader, materialer, lys og farver. I kan fx
indrette bløde sofaområder, når der skal dykkes ned i en stor rapport. Eller opsætte højborde, hvor der kan holdes hurtige møder.