FAQ om træer

I HOLMRIS B8 tilbyder vi dig at udligne CO2-udslippet fra produktionen af en kontorarbejdsplads ved at købe træer. Vi har samlet de hyppigste spørgsmål og svar på dette grønne initiativ i denne FAQ.

Her får du svar på, hvad det præcist indebærer at købe i et træ igennem HOLMRIS B8. Find ud af, hvad det koster, hvor træerne bliver placeret, hvilke typer træer, der bliver plantet og meget mere.

Hvad koster et træ i HOLMRIS B8 folkeskoven?
Et træ koster 22 kr. incl. Moms. Det vil sige, at hvis du er momsregistreret koster træet 17,60 kr., resten er moms og er således fradragsberettiget. 5 træer koster således 88 kr og det er et samlet køb du gør.

Hvor bliver HOLMRIS B8 folkeskoven plantet?
Skoven vil blive plantet i Hasselager ved Aarhus. Aarhus Kommune er meget interesseret i træer, bl.a. fordi Aarhus Vand også ønsker at der bliver plantet flere træer der kan bidrage til grundvandssikringen. Foreløbig har kommunen meldt 800 hektar ind der klar til at blive beplantet. Omegnen af Aarhus er også meget oplagt, fordi det er centralt ift. både mange af HOLMRIS B8s kunder og HOLMRIS B8s mange afdelinger.

De fleste folkeskove vil blive plantet over grundvandsmagasiner og det er vigtigt, at jorden ejes af det offentlige, så det sikres at alle har adgang til skoven. Når skoven er klar til at blive plantet, fejres det med en fest og alle der dukker op, får mulighed for at plante et træ i skoven.

Hvor mange træer bliver der plantet i HOLMRIS B8 folkeskoven?
Vi starter med at sigte efter 25.000 træer, men er der interesse for det fortsætter vi med at plante, evt. et nyt sted. HOLMRIS B8 starter selv med at plante 2.500 træer.

Hvad er en folkeskov?
En folkeskov har til formål primært at beskytte grundvandet og samtidig give danskerne nye frilufts- og naturoplevelser tæt på byerne. Naturstyrelsen har sat sig for at sikre, at der hele tiden plantes mere skov i Danmark og derfor har de etableret samarbejde med Growing Trees Network Foundation, der håndterer donationer fra både private og virksomheder. Donationerne vil være med til at øge de midler, som staten i forvejen har afsat til at rejse ny statsskov. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover. Første folkeskov Growing Trees Network Foundation plantede var i maj 2013 ved Beder/Malling.

Hvem planter træerne?
Træerne i folkeskoven vil blive plantet af Growing Trees Network Foundation, der er en selvejende institution, hvis formål er at plante flest mulige træer i Danmark gennem samarbejde med jordejere og ved indsamling af donationer fra borgere og virksomheder. Growing Trees Network Foundation planter dog ikke træerne selv, men sikrer at dette sker i samarbejde med kommunen og Naturstyrelsen. Organisationen har tidligere lavet projekter med Aarhus Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Høje Taastrup Kommune samt Favrskov Kommune.

Hvornår bliver HOLMRIS B8 folkeskoven plantet?
De første 25.000 træer vil blive plantet til i efteråret 2019 og derefter i et af de to ”plantevinduer” forår eller efterår. Forår og efterår er de to tidspunkter på året, der er optimale ift. de rette vækstbetingelser for nye planter at starte en ny tilværelse i ny jord.

Hvilken slags træer vil der blive plantet i HOLMRIS B8 folkeskoven?
Sorterne vil være forskellige og bestemt efter kommunens præferencer, bl.a. på baggrund af, hvilke jordbundsforhold der er på det pågældende areal. Typiske træsorter vil være bøg, eg, lind, lærk og andre almindeligt forekommende træer i Danmark. Men det kan også være nyttetræer som f.eks. æbletræer og fuglekirsebær, så også skovens brugere, fugle og insekter får gavn af træerne. Diversiteten er vigtig, ikke mindst for også at sikre dyrearters overlevelse.

Hvem sikrer, at skoven bliver vedligeholdt?
Samarbejdet med Growing Trees Network Foundation sikrer via standardkontrakter alt samarbejdet med kommunen og Naturstyrelsen, der sørger for klargøring af jorden, at træerne bliver passet og plejet og at der bliver etableret eventuelle stier og parkeringspladser. Samarbejdet betyder også, at træer der går ud indenfor 3 år bliver erstattet af nye levedygtige træet og også at folkeskoven får betegnelse af fredskov, hvilket bl.a. betyder, at skoven ikke må fældes.

Hvor store er træerne der plantes?
Træerne er 40-70 cm høje når der plantes, alt efter hvilken sort det er.

Hvem kan købe træerne?
Alle kan få lov at købe træer i HOLMRIS B8 skoven.
Ikke alle har råd til at købe en Tesla eller sætte solceller på taget, men de fleste har råd til at plante 5 træer for 56 kr., så alle kan være med til at bidrage til et bedre miljø på den måde den enkelte har mulighed for.

Hvordan beregner man CO2 -udslippet pr. kontorarbejdsplads?
Materialer, vægt, transporttype, energi brugt i produktionen mv. har naturligvis betydning for, hvor meget CO2 der udledes ved at producere vores møbler. Alt andet lige vil en ny kontorarbejdsplads (skrivebord, stol, opbevaringsmøbel) til en enkelt medarbejder dog koste ca. 150-250 kg CO2 at producere.

En konservativ udregning fra træprofessor Palle Madsen leder os til følgende:

Bøg på god jord (ikke nødvendigvis den allerbedste) binder via tilvæksten ca. 1300 t CO2 pr. ha i løbet af 100 år. I løbet af 30 år bliver det til 390 tons/ha. Når vi planter 4.000 træer pr. ha. bliver det gennemsnitligt til 97,5 kg pr. træ i 30 år.
Dvs. for 1,5 bøgetræ træ kan man gennemsnitligt forvente, at 150 kg CO2 bliver bundet i skoven.

Det kan være en hel del højere for især nåletræarter, og hvis man starter med popler sammen med bøgetræer kommer man hurtigt (4-5 år) op på fuld produktion (20-30 t CO2 / ha. og år) – det pynter på 30 års regnskabet, også fordi man kun planter 1500-2000 popler/ha. og så kan man også nøjes med at plante færre bøge.

I førnævnte er substitutionseffekten slet ikke regnet med – altså effekten af at bygge træet ind i produkter som kan spare beton, stål, aluminium og andre “klimafjendtlige materialer). Det er en meget vigtig ekstra-effekt, som kan være større end effekten af skovens vækst alene – især i nåletræer, hvor en relative stor del af træet kan udnyttes til bygningsmaterialer.
Hvor meget CO2 der bindes afhænger endvidere af træart, jordbund og skovdriftsform. Jo bedre jordbundsforhold, jo større mængde kulstof kan der lagres i træerne.
Men altså 1,5 træ vil på 30 år mageligt kunne neutralisere 150 kg CO2.

Ovenstående omregner vi til en faktor, der gør, at 5 træer som minimum svarer til en kontorarbejdsplads CO2-belastning.

Hvor længe består HOLMRIS B8 folkeskoven?
For altid. Skulle der, af hensyn til udviklingen af Danmarks infrastruktur ske det, at et areal folkeskov fældes, er kommuner og stat qua fredsskovspligten og skovloven forpligtet til at plante et dobbelt så stort areal folkeskov et andet sted som erstatning. En skov består som udgangspunkt i 500 år.

Hvordan ved jeg, at penge jeg har købt træer for går til at plante træer og ikke bare genererer renter på HOLMRIS B8s konto?
De penge du køber træer for, kommer ind på en særlig konto ved HOLMRIS B8, som kvartalsvis overfører pengene til Growing Trees Network Foundation, som sikrer at træerne bliver plantet. Grunden til at det kun sker hvert kvartal er, at pengene ikke skal minimeres af administrationsomkostninger.