Hvad er tendensen inden for co-working?

REBEL Work Space er Business Club, co-working, kontorfællesskab og møde- og eventfacilitet under ét tag, og i dette blogindlæg giver de deres bud på nogle af de trends, de oplever i arbejdsmarkedet og indenfor co-working.

Er migrationen vendt?
Grænserne mellem eget kontor, co-working og kontorhoteller udviskes. Kontorhoteller var ofte løsningen, når en virksomhed skulle finde sin første adresse, hvor co-working som udgangspunkt dyrkede samarbejdende netværk og fungerede som det omkostningseffektive alternativ. Begge har været anset som midlertidige løsninger, indtil man var i stand til at flytte i egne lokaler.

Et kvalificeret bud på co-workings andel af det samlede kontormarked er ca. 1-2%. Altså stadig en niche, men en niche med stor vækst og ikke længere en midlertidig løsning.

I dag søger virksomheder – store som små – samt deres medarbejdere kombinationen af privatsfære og adgangen til kreative og innovative netværk samt mere permanente dele-økonomiløsninger med indbygget fleksibilitet i størrelse og længde af lejemål.

Og migrationen er til dels vendt, hvor også veletablerede virksomheder vælger egne lokaler fra for at flytte i co-working, hvor man kan knytte mindre, strategiske partnere tættere til sig, og samtidig fokusere hele virksomhedens ressourcer på kerneforretningen frem for drift og administration af lokaler.

Co-workeren bliver ældre
Studier viser, at gennemsnitsalderen for co-workere i 2013 var 34 år. I 2017 nærmer gennemsnitsalderen sig 37.

Denne udvikling kan ikke alene begrundes i, at co-workeren fra 2013 stadig er co-worker. Forklaringen findes også i en større accept af co-working – blandt andet hos professionelle rådgivere. Derfor ser man flere nye co-working faciliteter målrettet mod mere modne virksomheder og brugere.

Corporate indtager co-working
Work/life balance er en vigtig faktor i valg af arbejdsgiver i dag. I takt med at mange corporates flytter i domicilbygninger væk fra høje omkostninger og utidssvarende bygninger og dermed også væk fra urbane koncentrationer af arbejdskraft, tillader og opfordrer man medarbejdere til at arbejde hjemmefra.

Konsekvensen har i nogle tilfælde været manglende tilknytning til virksomheden, kolleger, kultur og dermed reduceret udveksling og udvikling af ideer.

Her præsenterer co-working faciliteten det lokale alternativ, hvor klynger af medarbejdere kan arbejde sammen i et fuldt serviceret miljø uden at skulle pendle til hovedkontoret hver dag.

Corporate-verden har for længst fået øje på co-working øko-systemer som et strategisk værktøj til at fremme innovation og udvikling. Fremtidens co-working bliver samarbejder mellem corporate, små virksomheder og start-ups, hvor nye koncepter og produkter udvikles, og hvor man rekrutterer og placerer nye medarbejdere og partnere. Globale virksomheder som Phillips og IBM har taget konceptet til sig, og vi ser nu også de første eksempler, også i Danmark, på co-working koncepter drevet under en corporate paraply.

Co-working er kommet for at blive
Co-working som koncept tog fart i starten af det nye årtusinde og har bevist sit værd både i optursperioder og gennem den finansielle krise – delvist med omvendt fortegn – som en nøgle til netværksorganisering, udvikling og innovation – og en måde at sikre økonomisk agilitet.