Vodskov Skole

Vodskov skole

Ombygning og modernisering af Vodskov Skole, der danner en helt ny ramme for læring i tråd med skolens vision og pædagogiske praksis. Her går 620 elever.

Ombygningen og moderniseringen indeholder blandt andet forbedret indretning og inddragelse af gange i undervisningsmiljøet samt renovering af faglokaler. Læringsmiljøet er bygget op om aktivitetsbaserede zoner, som er blevet kortlagt af NERD Architects i tæt samarbejde med personalet.

HOLMRIS B8: Levering af møbler – bl.a. opbevaringsserien KEEP der danner en ‘Klassevæg’ i stamlokalerne, hvor kravet til opbevaring, individuel fordybelse og gruppe-arbejde er løst i ét møbel. KEEP seriens design er videreført på inventaret i faglokalerne og giver, trods forskelligt farvevalg, en rød tråd igennem indretningen. Derudover har vi leveret mange specialfremstillede møbler til faglokaler og personalefaciliteter.

NERD Architects: Arkitekter

Erik Arkitekter: Totalrådgiver, færdigprojekteringen af både bygningsmæssige ændringer og inventar