Lindbjergskolen

Fremtidens skole uden klasselokaler

Lindbjergskolen ved Herning er en helt ny skole, hvor klokken ringede ind for allerførste gang i januar 2020. Modsat langt størstedelen af Danmarks skoler har en stor del af Lindbjergskolens 950 elever ikke et klasselokale. I stedet bliver de undervist i faglokaler med en stærk faglig kodning, der passer til faget.

Huller i gulvet. Meterhøje klatrerbaner. Lokaler uden borde og stole men med talerstol og scenekasser. Samlingsrum med plateauer. Små hytter til gruppearbejde. Egne skabe. Indbygget atrium, hvor der kan dyrkes planter.

Lindbjergskolen ligner ikke en almindelig skole. Den er indrettet efter nye principper, hvor idéen om et fast stamlokale for 4.-9. klasse er dumpet til fordel for faglokaler med en tydelig faglig kodning og en indretning, der støtter op om læringsaktiviteterne.

Derudover er skolens øvrige kvadratmeter indrettet med elementer, der aktiverer rummene – fx huller i gulvet til leg, læsning og gruppearbejde, og klatrevægge, der opmuntrer til bevægelse og leg.

’Faglokaler får eleverne til at huske bedre’

Bag skolens indretning står NERD architects, og vi har haft glæden af at levere stort set alle møbler til den nye skole.

Men hvorfor erstatte de velkendte stamlokaler med faglokaler? Og hvilken effekt har det på eleverne?
Kasper Kjeldgaard Stoltz, didaktisk designer hos NERD architects, siger:

Ved at give eleverne faglokaler kan vi konkretisere og materialisere de ellers ret abstrakte sprog- og kulturfag. Det har en positiv effekt på særligt elevernes hukommelse at gøre fagene sansemæssigt tilgængelige, for når faget træder frem i møblerne, indretningen og udsmykningen, bliver eleverne mindet om, hvad faget er og kan.

Derudover har undersøgelser vist, at lærerne bruger mindre tid på at gøre eleverne læringsparate, når de bevæger sig fra faglokale til faglokale. Med andre ord: Mindre spildtid, men mere læringstid.

Talerstol, værksted og tyske wunderhits

Denne didaktiske tilgang ses tydelig i fx religions- og samfundslokalet, hvor en talerstol og plateauer til de tilhørende skaber rum til, at eleverne kan få formidlet emnerne meget mere kontekstnært.

I naturfagslokalet sørger højborde og vaske for en værkstedsstemning, der inviterer til læring ved at smøge ærmerne op.

På tysklokalets vægge minder teksten til Nena’s klassiker ’99 luftballons’ om, at tysk er meget mere end kasserollebøjning og durch-für-gegen-remser.

Hjemmezoner

I stedet for et stamlokale har hver klasse på mellemtrinnet og i udskolingen en hjemmezone, hvor de kan samles i frikvarterne. Her kan hygges, spilles og snik-snakkes i den populære loungeserie TWEET fra HOLMRIS B8. De bløde møbler suppleres af praktisk opbevaring i form af den fleksible opbevaringsserie KEEP, som med hylder, skabe, skuffer og skumindsatser giver eleverne plads til bøger, spil og fordybelse.

Vi valgte HOLMRIS B8 som vores møbelleverandør, da de var rigtig dygtige til at forstå vores behov, ønsker og vision for skolen. De lavede nogle meget gode forslag til møbelindretningen som passede til vores nye skole, og vi har været glade for samarbejdet.

siger Erik Søgaard, skoleleder på Lindbjergskolen.

Skoven i skolen

Principperne bag skolens arkitektur, indretning og farver bygger på skovens rum:

Kasper Kjeldgaard Stoltz siger:

Som fysisk rum er skoven et af de rum, der har den mest positive effekt på os mennesker. Vi kan ikke flytte skolen ud i skoven, men vi kan flytte skoven ind i skolen, ved at lade skovens grundlæggende designprincipper indgå i arkitekturen. Det være sig alt fra overfladekvaliteter, farver, lyssætning og niveauforskelle, der alle er med til at vække sanserne og holde dem i live.