Copenhagen International School

Pædagogisk vision gennemsyrer international skole

Copenhagen International School, CIS, har været klar i visionen til deres storslåede skolebyggeri i Nordhavn i København. Målet er en skole, som skal uddanne vindere i en retfærdig og bæredygtig verden.

CIS er Danmarks største, internationale High school med mere end 900 børn og unge i alderen tre til 19 år fra 84 forskellige nationaliteter. Skolen har været pionere inden for internationale skoler i Danmark siden 1960’erne og på grund af et stigende antal elever, flyttede skolen til en helt ny og større campus nær vandet og byen i Københavns Nordhavn.

Indretning med afsæt i international læringsfilosofi
Den nye skole er indrettet efter IB Learning philosophy og Thornburgs model. Særligt CIS’s fortolkning af Thornburgs model er tydelig at aflæse i skolens indretning, da Thornburg anskuer skolens fysiske rammer ud fra fire forskellige situationer:

 • The Campfire
  Fokus på formidling. Én person deler information med andre. Det kan være læreroplæg eller elevpræsentation.
 • The Watering Hole
  Fokus på ”at dele”. Her mødes eleverne i grupper på op til otte elever. De deler og skaber viden sammen i grupper.
 • The Cave
  Fokus på fordybelse. Her er der plads for den enkelte til at fokusere. Stedet skal være et sted, hvor man kommer i flow.
 • Life
  Fokus på samarbejde med det omkringliggende samfund. Det, man lærer i skolen, skal have betydning og være brugbart i det store perspektiv og kunne bruges i verdenen.

Hver situation kan aflæses i klasserummene eller i det omkringliggende areal. I de mindste klasser er alle funktioner tæt på klassen, hvor man i de ældre klasser ”tør” bevæge sig længere væk fra hjemklassen.

Der har været fokus på, at CIS’s læringsmiljøer skal tilbyde mange forskellige måder at lære på. Der findes ikke en måde, som passer til alle. Det ses i arkitekturen og indretningen.