Deloitte Olso

Forbedring af interaktionen mellem medarbejderne

Da Deloitte i Oslo i 2013 flyttede ind i et nybygget domicil, var det med ambitionen om at skabe et nytænkende kontormiljø, som kunne højne interaktionen mellem de 665 medarbejdere.

Den hidtidige indretning med faste pladser og dertilhørende bord, computer og rod levede ikke op til ambitionen og måtte derfor erstattes. I tæt samarbejde med arkitektfirmaet IARK og Deloitte stod HOLMRIS B8 for at skabe den indretningsmæssige transformation.

Efter at have skrottet princippet om faste pladser opstår det naturlige spørgsmål: ”Jamen, hvor skal vi så sidde?” Det korte svar er: ”Hvor det passer dig”.

Indrettet efter free seating
Arkitekterne fra IARK skabte i samarbejde med HOLMRIS B8 en aktivitetsbaseret indretning, der inddelte kontormiljøet i zoner med udgangspunkt i principper om free seating og clean desk.

Hver etage har nogenlunde samme faciliteter, men zonerne er forskelligt disponeret, da alle arbejdsfunktioner har forskellige behov, siger Siri Wøien Vik, der er Project Leader for Corporate Office Branding hos Deloitte.

Forskellige zoner til forskellige behov
De enkelte zoner er indrettet efter temaer som fx stillezoner, sociale zoner, projektzoner og mødezoner:

”Fælles for alle etager er, at det rum, man træder ind i først, er der, hvor man støjer mest, og så ligger arbejdszoner, møderum og stillerum i forlængelse heraf. Derved bliver arbejdszoner med koncentreret arbejde naturligt afskærmet af møde- og stillerum, forklarer Siri Wøien Vik.”

“Det handler om at analysere, hvordan folk arbejder og så understøtte deres behov. I stillezonerne er man ”fredet”, og selvom man er mange sammen, forstyrrer man ikke hinanden. Før ville man måske arbejde hjemmefra for at få den stilhed, men det behov har vi dækket med indretningen her,” forklarer Elisabeth Trømborg fra IARK

For at forstå arbejdsgange og kulturen hos Deloitte har det været vigtigt at inddrage medarbejderne i arbejdet med indretningen.

Indretningen absorberer
Hvor medarbejderne tidligere placerede sig ved arbejdsbordet, kan de nu tilgå de enkelte zoner efter behov. Dermed sikrer rammerne ro, når det er påkrævet, og snak, når der skal idéudvikles.

”Medarbejderne har virkelig accepteret, at de ikke behøver en fast plads for at kunne arbejde. Man er funktionsdygtig, bare man har sin bærbare computer. Alle medarbejdere har deres eget, personlige skab, hvor de opbevarer deres ting.”

Udover at understøtte en aktivitetsbaseret arbejdsplads har det dynamiske kontormiljø givet Deloitte muligheden for udvidelse af medarbejderstaben. Virksomheden har ansat mere end 100 nye medarbejdere siden indflytningen i 2013 – uden at der har været behov for at ændre kontorets indretning eller størrelse.

Da medarbejderne havde faste pladser og ofte var ude af huset på opgaver, stod deres tomme pladser stadig og fyldte. Den aktivitetsbaserede indretning skabte en særlig evne til at indlemme nye medarbejdere og gøre pladsudnyttelsen væsentligt mere effektiv.