fbpx

Skal den danske møbelbranche være verdensmestre i cirkulær økonomi?

Skal den danske møbelbranche være verdensmestre i cirkulær økonomi?

Og i så fald – hvordan opnår man denne fornemme titel? Herunder kan du læse, hvordan Betina Simonsen, Direktør for Lifestyle & Design Cluster, mener, at Danmarks møbelbrands kan indtage førstepladsen, når det gælder cirkulær økonomi.

Ifølge en undersøgelse, som Lifestyle & Design Cluster har udarbejdet sammen med Copenhagen Design Agency for Det nationale Hub for Cirkulær Økonomi i slutningen af 2018, svarer:

  • 35% af adspurgte møbelvirksomheder, at de arbejder med cirkulær økonomi.
  • 62% svarer, at de inden for de seneste to år har gjort en indsats for at nedbringe mængden af rester af deres produktion.
  • 40% siger, at de gør brug af genanvendte materialer i deres produktion.

Samlet set viser dette et billede af, at der er interesse for cirkulær økonomi i møbelbranchen, hvor flere virksomheder ser et potentiale og allerede er i gang med at afprøve cirkulære forretningsmodeller på én eller flere produktlinjer.

Hvordan omstiller man til cirkulær økonomi?
En total omstilling til cirkulær økonomi er krævende for den enkelte virksomhed. Det kræver ofte en omstrukturering af hele design -og produktionsprocessen, som er vanskeligt for de små og mellemstore virksomheder, da det kræver mange ressourcer og indsigt i, hvordan det kan gøres på den mest effektive og økonomisk ansvarlige måde.

Det kan være svært som en mindre virksomhed at skulle stille krav til større leverandører eller bare at finde de rette samarbejdspartnere, som selv er interesseret i at arbejde med cirkulær økonomi. Nye produktionsmetoder og cirkulering af materialer kan medføre, at virksomhederne skal forny eller udvide deres dokumentation af miljøpåvirkningerne. At udarbejde og få godkendt disse ændringer i produktionen kan være dyrt.

Ændret lovgivning for affalds- og sekundære produkter kan medvirke til at understøtte markedet for produkter baseret på cirkulær økonomi. Samtidig vil det også medføre en større sikkerhed og tilgængelighed af ressourcer, der ellers kan være en udfordring at finde.


To pull-faktorer

I flere andre lande, som også er langt med cirkulær økonomi, fx Sverige og Holland, er der flere initiativer i gang, som bidrager til at nedbryde de barrierer, der kan være svære at omgå med de nye, mulige forretningsmodeller indenfor cirkulær økonomi.

To pull-faktorer, som kan gøre det mere interessant for møbelbranchen at bruge ressourcer til den cirkulære omstilling er, at det kan gøres mere synligt for slutbrugerne i hvilken grad og på hvilke områder, virksomheden har valgt at nedbringe ressourceforbrug med deres bæredygtige omstilling. Der findes i dag ikke en fælles certificering, som nemt kan kommunikeres til slutbrugerne.

Den anden pull-faktor er offentligt udbud og indkøb. Ved at opstille cirkulære indkøbskrav kan det offentlige medvirke til at drive markedet fremad og skabe større sikkerhed for afsætningen af møbler, der er skabt ud fra cirkulære principper.

Den tredobbelte bundlinje
Hvis Danmark også i fremtiden skal have en bæredygtig møbelbranche, er det vigtigt, at vi skaber værdi med tredobbelt bundlinje og skaber en sund balance mellem det økonomiske, det sociale og miljømæssige.

Med det øgede pres på ressourcer bliver effektiv udnyttelse af ressourcer i højere grad et konkurrenceparamenter foruden en økonomiske besparelse. Foruden de værdier, der kan skabes via ressourceeffektivitet, er der gode muligheder for at differentiere sig. Når den cirkulære dagsorden bliver mere efterspurgt både hos de store virksomheder, offentligt indkøb og hos forbrugerne, er der gode muligheder for de danske møbelvirksomheder, der har afprøvet og fundet den eller de cirkulære forretningsmodeller, der giver den tredobbelte bundlinje.


Mange er godt på vej

Vi har i Danmark et rigtig godt afsæt i møbelbranchen, som er et varemærke for danske værdier med høj funktionalitet, ansvarlighed, design og kvalitet. At respektere klodens ressourcer og omstille sig til at udnyttes disse mere effektivt er ikke langt fra de værdier, vi allerede har i dag.

Derfor også fantastisk at se de mange interessante cases på virksomheder, der allerede er kommet langt og tjener penge på de nye, cirkulære forretningsmodeller. Læs i vores rapport om flere af de modige virksomheder, som har kastet sig ud i den cirkulær økonomi, hvad de har fået ud af det og udfordringerne.

Selvfølgelig skal den danske møbelbranche være verdensmester i cirkulær økonomi. Det bliver vi ved at arbejde mere sammen, eksperimentere mere og ikke mindst sikre gennemsigtighed og en efterspørgsel, så det hele giver mening – også på bundlinjen.