Workplace Management
– fra fornemmelse til fakta

Få det bedste ud af alle jeres kvadratmeter ved at kortlægge adfærd med IoT baseret Workplace Management Technology.

Oplever du, at I har kvadratmeter, som I ikke udnytter optimalt?
At der ikke er nok mødefaciliteter? Eller at der ofte står arbejdspladser tomme?
Eller den fysiske trivsel ift. luftkvalitet, temperatur og indeklima ikke fungerer optimalt?

Generelt er mange virksomheder udfordret på udnyttelsen af deres lokaler,
og ofte understøtter den nuværende indretning ikke den måde,
medarbejderne arbejder på.

Det hjælper vi dig med at analysere og dokumentere.

Målet er, at du får en strategisk gennemtænkt indretning, der:

  • Optimerer brugen af alle kvadratmeter i virksomheden
  • Understøtter de arbejdsmetoder- og aktiviteter, I benytter
  • Optimerer medarbejderes workflow
  • Øger medarbejdernes trivsel
  • Forbedrer medarbejdernes performance
  • Fremmer virksomhedens mulighed for succes i alle aspekter

Det kan vi løse via det gennemprøvede Workplace Management System COBUNDU.

COBUNDO er udviklet af Spacewell, som er én af de bedste på markedet, og som har implementeret disse løsninger over alt i verden og herigennem dokumenteret betydelige forbedringer for kunderne indenfor alle type sektorer.

Kvadratmeterprisen er 10 gange højere end prisen på nyt inventar. Så kan du effektivisere kvadratmeter i bare 10 % af din indretning, har du frigjort penge og kvadratmeter til andre formål, eller nyt inventar.

Fra fornemmelse til fakta
Ved hjælp af forskellige sensorteknologier kortlægger og dokumenterer vi

Adfærd
Bevægelsesmønstre
Brugeroplevelsen
Vi sætter samtidig fokus på såvel uudnyttede som spidsbelastede områder af lokalerne og ikke mindste den oplevede tilfredshed med de fysiske rammer. Du får med andre ord veldokumenteret fakta i stedet for subjektive fornemmelser.

Certificeret partner giver dig tryghed
HOLMRIS B8 er en Spacewell certificeret partner med egen drifts- og serviceorganisation til at lave workshops, use-cases og oplæg. Det er samtidig din garanti for, at vi kan sikre at hele implementering og aftersales service fungerer tilfredsstillende. Med andre ord sikrer vi, at løsningen opfylder de mål, som du har defineret.