Heat Map
- fra fornemmelse til fakta

Heat Map
- fra fornemmelse til fakta
Teknologi

Få det bedste ud af alle jeres kvadratmeter og øg medarbejdernes trivsel ved at kortlægge
adfærd med Heat Map teknologi.

Oplever du, at I har kvadratmeter, som I ikke udnytter optimalt?
At der ikke er nok mødefaciliteter? Eller at der ofte står arbejdspladser tomme? Generelt er mange virksomheder udfordret på udnyttelsen af deres lokaler,
og ofte understøtter den nuværende indretning ikke den måde,
medarbejderne arbejder på.

Det hjælper vi dig med at analysere og dokumentere.

Målet er, at du får en strategisk gennemtænkt indretning, der:

 • Optimerer brugen af alle kvadratmeter i virksomheden
 • Understøtter de arbejdsmetoder- og aktiviteter, I benytter
 • Optimerer medarbejderes workflow
 • Øger medarbejdernes trivsel
 • Forbedrer medarbejdernes performance
 • Fremmer virksomhedens mulighed for succes i alle aspekter

Kvadratmeterprisen er 10 gange højere end prisen på nyt inventar. Så kan du effektivisere kvadratmeter i bare 10 % af din indretning, har du frigjort penge og kvadratmeter til andre formål, eller nyt inventar.

Fra fornemmelse til fakta
Ved hjælp af heat map teknologi kortlægger og dokumenterer vi adfærd og får fokus på såvel uudnyttede som spidsbelastede områder af lokalerne.

Du får med andre ord veldokumenteret fakta i stedet for subjektive fornemmelser.

Fakta fra Heat Map omkring brug og behov er med til at sætte retning for den forandring, der skal til for at få det bedste ud af jeres lokaler.

Med andre ord: Adfærden i dag giver indretningen i morgen.

Sådan får du en strategisk gennemtænkt indretning med Heat Map:

 • Sammen udvælger vi de lokaler, der ikke fungerer optimalt
 • Vi opsætter sensorer, der registrerer bevægelser og adfærd i lokalet igennem fx to måneder eller mere alt efter lokalets størrelse
 • Resultatet er et Heat Map, som ved hjælp af farver visualiserer adfærd, spidsbelastninger og uudnyttede kvadratmetre på den eksisterende plantegning
 • Vi giver fakta videre til eksterne eksperter, som på baggrund af Heat Map anbefaler dig en ny indretning og/eller nyt inventar
 • Vi monitorerer forbedringerne via heat map for at sikre, at den nye løsning har effekt

Ingen persondata gemmes
Vi sørger for, at de data, der bliver opsamlet i forbindelse med heat map monitoreringen bliver håndteret i overensstemmelse med persondataloven. Persondataloven er kort fortalt gældende for al elektronisk behandling af personoplysninger. Loven gælder for private virksomheder, foreninger og organisationer samt offentlige myndigheder.

 • Vi sikrer, at medarbejderne bliver sløret, så de ikke kan genkendes
 • Vi optager ingen lyd på arbejdspladsen, og derfor kan medarbejderne fortsat tale fortroligt på kontoret
 • Vi lagrer kun bevægelser og ikke billeder

Vil du se en demo af systemet og høre mere om Heat Map? Kontakt os her.