fbpx

Sæt stilhed på agendaen – for fremtidens skyld

Sæt stilhed på agendaen – for fremtidens skyld

Tror du, at verden bliver mere støjende eller stille i fremtiden? Det spørgsmål stiller jeg altid, når jeg holder foredrag for ledere og medarbejdere. Og hver gang er svaret det samme. Vi forventer mere støj, flere distraktioner og højere tempo.

Nogle vil mene, at vi allerede er på vej ind i orkanens øje. Omkring os flyver informationer, forandringer og kompleksitet. Mange oplever, at de ikke kan sænke paraderne et sekund. Ikke trække vejret. Vi er altid på vej til næste møde, næste konklusion eller næste digitale dopamin-kick.

En 3D-verden uden mellemrum

Den digitale verden lokker med flere farver, mere High Definition og mere 3D. Og jo højere og hurtigere musikken spiller, jo mindre indflydelse har vi. Vi har fravalgt fordybelsen, eftertanken og selvstændig tænkning til fordel for hastighed og konstante stimuli.

Det værste er, at hastigheden ofte gør os ubevidste om den 3D-verden, vi allerede lever i. Og mens den kunstige intelligens træffer flere valg for os, underholder os on-demand og effektiviserer vores tid, så glemmer vi noget af det vigtigste: Mellemrummet.

Vi har fjernet de kunstpauser, der har bundet historiens største mesterværker sammen. Den stilhed og ventetid, der før trænede vores tålmodighed og koncentration findes ikke længere. De øjeblikke af ingenting, hvor alting kan opstå. Selv magien. Arkitekter og designere kender til værdien af ”negative space”. Men det ser ud til at resten af verden har glemt, at ”less is more.”

Stilhed styrker din hjerne

Ifølge WHO er støj ekstremt sundhedsskadeligt – både fysisk og mentalt. Samtidig viser det sig, at stilhed

  • mindsker stress,
  • booster vores hukommelse,
  • styrker indlæring og
  • styrker evne til at træffe gode beslutninger.

Men hvordan skaber vi plads til stilhed i vores støjende hverdag? De fleste har efterhånden hørt om fordelene ved meditation og mindfulness. Men ofte kræver det stor viljestyrke at kunne meditere eller forblive mindfull – særligt, når omverden drøner af sted med 200 kilometer i timen. Mange medarbejdere kastes på meditationskurser og forventes derefter at kunne håndtere presset: “Du kan jo bare sætte dig og meditere, hvis du er så stresset.”

Her kommer begrebet silent co-creation ind i billedet. For når du er stille med andre, så behøver du ikke engang meditere. Blot det at være tavse sammen skaber et frirum til ro, fordybelse og indre stilhed. Når stilhed samskabes i fællesskab, bliver du helt automatisk holdt fast af den sociale kontekst og er ikke afhængig af egen viljestyrke og selvdisciplin. Det gør, at presset løftes af dine skuldre.

Fatal støjfælde bremser high performance

Et helt naturlig sted at samskabe ”intelligente mellemrum” er i vores møder. Her er vi alligevel samlet i en social kontekst for at videndele, tænke strategisk og træffe beslutninger.

Sprogforskerne Grosjean and Deschamps sagde allerede tilbage i 1975: “The more complex the communicative task, the greater the number of pauses.” Men hvad ville der ske, hvis du holdt en god lang kunstpause i et møde? Der ville med stor sandsynlighed være en anden, der begyndte at tale.

I mange af de virksomheder og organisationer, jeg besøger, skal man bare trække vejret for at blive afbrudt. Og når vores møder bliver en kamp om taletid, så falder vi i en anden fatal støjfælde. Vi glemmer at lytte til hinanden. Vi mister respekten, nærværet og tilliden til hinanden – alt sammen afgørende faktorer for high performance-teams. Undersøgelser hos techgiganten Google viser, at der er en ligeværdig fordeling af taletiden på de bedst performende teams, mens at den kollektive intelligens falder drastisk hos de teams, hvor de samme taler hele tiden.

Stilhed reducerer kompleksitet og skærer 50 procent af mødetiden

Derfor skal ”pauserne” faciliteres og aftales i fællesskab. Ved fx at starte med 1 minuts stilhed vil I hurtigere lande og fokusere på det, I skal tale om. Stilheden kan være med til at skabe et eftertænksomt mellemrum efter et punkt på dagsordenen. Og før beslutninger bør I altid have 1-2 minutter, hvor alle kan nå at tænke sig om inden den første og højst-råbende tager ordet.

Stilheden giver alle tid til at redigere deres tanker inden, de kommer ud af munden. Det fjerner en stor del af den kompleksitet, vi ellers kan skabe for os selv med overflødig snak. Erfaringer fra danske virksomheder viser, at når silent co-creation faciliteres systematisk, så kommer alle til orde. Og flere steder kan ledere reducere mødetiden med op til 50 procent, fordi al den unødvendige støj skæres fra.

Fremtiden støjer, og vi har mere end nogensinde brug for at kunne skære igennem kompleksiteten. Meget af den støj, vi udsættes for, kan vi ikke gøre noget ved. Men vi kan dæmpe den støj, vi selv skaber. Så derfor: Ti stille. Bare en gang i mellem. Og gør det sammen – for fremtidens skyld.

Om Bastion Overgaard:

Bastian Overgaard rådgiver, underviser og holder foredrag om strategisk stilhed i virksomhed og organisationer. Hans mission er at skære støjen fra mødet mellem mennesker via strategisk stilhed. Læs mere om Bastian her