Aktivitetsbaseret rum til grundskolen

Både elever og lærere præsenteres for et væld af aktiviteter i grundskolen. Det stiller store krav til skolens indretning og de studerendes mulighed for fleksibilitet. Der skal være plads til faglig fordybelse, til at samarbejde i større og mindre grupper, til projektarbejde og til fysisk udfoldelse og leg.

Vi har kogt skolens hverdag ned til fem overordnede læringszoner, som er vores udgangspunkt,
når vi skaber rum til både lærere og elevers behov. De fem zoner er:

Når vi arbejder med de fem zoner, sikrer vi, at de aktiviteter, der oftest finder sted i løbet af en skoledag på tværs af alle fag, har optimale forudsætninger for at blive en succes.

Tæt dialog
Gennem en tæt dialog med dig klarlægger vi din skoles forståelse af de enkelte zoner og kommer tættere på en løsning, som passer til netop jer.

Vi tror nemlig ikke på, at der er én rigtig måde at skabe rum på.
Vi tror på, at mennesker er forskellige, og derfor skal skoler også være det.

Dit projekt er i sikre hænder hos os

Om det er møblering af en helt ny skole, en langsigtet plan for skolens indretning eller supplerende borde og stole til eksisterende klassesæt – vi har prøvet det før og gør det gerne igen. Erfarne projektchefer er din garanti for, at vi kan løfte projektet sammen. Fra de første tanker og idéer til levering og montering.

Vi har et stort leverandørnetværk og tre egne fabrikker.

Det giver dig landets største sortiment af både design- og standardvarer. Hvis du ikke kan finde en standardvare, som passer til dit projekt, er specialinventar standardkost hos os. Vi skræddersyr dit ønske.

Vi er LEARNING

Hos HOLMRIS er vi opdelt i segmenter. Det betyder for dig, at:

  • Din kontakt hos os arbejder med skoler – og kun skoler. Du får en sparringspartner, som gennem deltagelse på skolemesser og diverse foredrag har styr på tidens tendenser og forstår de pædagogiske strømninger.
  • Du får møbler, som er produceret til skolebrug, og som kan tåle de knubs og det slid, som naturligt udspiller sig i hverdagen.
  • Vi er fleksible med levering og montering, så vi generer hverdagen mindst muligt.
  • Vi er bredt repræsenteret på de offentlige indkøbsaftaler, så du kan foretage dit køb herigennem. Læs fx mere om SKI her.