Primary Learning Zoner

Du påvirker mennesker GENNEM RUMMET

Forestil dig at træde ind i et auditorium. Du ved, at her skal du sidde på tilhørspladserne og lytte på oplægsholderen.

Træder du ind i SFO’ens puderum ved du, at her må du gerne lege vildt.

Rummet sætter muligheder og begrænsninger for menneskers mulighedsfelt, og derfor skal du tage aktivt stilling til skolens rum. Ved at indrette bevidst viser du eleverne den adfærd du ønsker og understøtter dermed den planlagte læringsaktivitet.

Den gode skoleindretning varierer fra skole til skole, fra alderstrin til alderstrin og fra klasse til klasse. Vi tror ikke på, at der er én rigtig løsning for alle. Men vi vil meget gerne hjælpe dig med at finde den rigtige løsning til din skole. Den gode skoleindretning er nemlig den velovervejede.

Vi har høje ambitioner for dine undervisningsmøbler. Vi sælger ikke bare borde og stole. Vi sælger gennemtænkte skoleindretninger, som spiller sammen med de aktiviteter, der skal foregå i rummet.

Du skal opleve meget mere end høj kvalitet og lækkert design. Du skal opleve, at vores indretninger skaber muligheder i undervisningen
og understøtter dine læringsaktiviteter.

Formidling er en zone, som primært fokuserer på, at give de bedste betingelser for envejskommunikation fx lærerintroduktionen eller præsentationer fra elever. Zonen skal indrettes efter, at der er én eller få, som formidler stof til en større gruppe tilhørere.

Formidlingszonen kan fx være klasserummet, hvor bordene står i lige rækker med front mod tavlen. Man kan også arbejde med en formidlingszone, hvor eleverne er placeret på en amfitrappe, eller måske er det bare et gulvtæppe, som markerer formidlingszonen.

Oftest er elevens formidling til andre den aktivitet, som elever lærer allermest af

I denne zone foregår mange typer af aktivitet fx gruppediskussioner og fælles opgaveløsning. Kendetegnene er interaktion og samtale, og derfor indrettes zonen oftest med front mod hinanden og i et miljø, hvor snak er velkommen. Samarbejdszoner skal kunne rumme forskellige gruppestørrelser – fra arbejde i par til store gruppeopgaver. Det bedste resultat opnås med et varierende landskab af samarbejdszoner. Indret både med højborde, klassiske gruppeborde, bløde siddeløsninger – og både uformelle og mere formelle indretninger.

Vi har nemmere ved at skabe et godt samarbejde, når vi kender det endelige mål for opgaven.
Dermed kan vi fokusere mere på produktet frem for processen

Når man skal sætte sig ind i nyt, fagligt stof eller løse en kompliceret opgave, kan der være brug for rum til ro og dyb koncentration. Individuel fordybelse er en zone, som giver en pause fra skoledagens mange input, og hvor eleven kan holde fokus på én aktivitet.

Her indbydes til ro, og der tages højde for individets behov for en personlig arbejdsplads. Derfor er det også positivt, hvis du tænker individuel fordybelse som mange forskellige typer af pladser. Det kan være en ”kontorplads” ved vinduet, en siddehule, en god lænestol eller en elevplads med en mobil afskærmning. Samtidig kan nogle elever have brug for total ro og afskærmning, og for andre kan det fungere fint at sidde i et større rum.

Vidste du, at evnen til at holde fokus daler efter 10 minutter?

Hands On er værkstedslignende aktiviteter. Her er undersøgelse og produktion i centrum, her ideudvikles og afprøves. Zonen kan både findes i de klassiske faglokaler, men bør også være tilgængelig for eleverne i de resterende fag. I denne zone skaber man præsentationer, prototyper og modeller, som kan understøtte undervisningen. Der er fokus på opbevaring og materialerigdom, som inspirerer elevernes kreativitet og understøtter undervisningen med taktile elementer.

Store skriveflader til brainstorm, proces- og skitesetegning vil også typisk ses i en Hands On zone til at understøtte ideudvikling og projektundervisning.

Det har en positiv effekt for elevernes trivsel og faglige udvikling,
når undervisningen forholder sig til virkeligheden og er praksisnær

Her er der fokus på afkobling, leg, fritid og afslapning. For mange elever foregår pausetiden i uderummet, men enkelte indendørselementer har en positiv effekt på eleverne. Har en elev behov for at ”trække sig” i løbet af dagen, er denne zone også ideel til dette. Pausetid kan både være tid for sig eller sammen, og der bør være mulighed for begge dele.

Ofte er elevernes ophold i bestemte områder styret af, om de har undervisning eller pause. Det kan dog være positivt, at have rum og indretninger, som ikke skal associeres med undervisning, men blot er elevernes frirum og deres domæne.

Vidste du at det at holde pause har en betydelig
effekt på elevernes præstationer?

Har du brug for
SPARRING?

Vil du høre mere om de fem zoner, eller har du brug for sparring inspiration eller gode idéer til at skabe nye muligheder i undervisningen?