Læringsfolier

Sammen med NERD Architects og Hello Monday har vi udviklet læringsfolier, der inspirerer til faglig nysgerrighed og fungerer som et konkret værktøj i undervisningen – på en ny kreativ og spændende måde.

Med brug af læringsfolier kan du skabe rum kodet til at spejle en bestemt adfærd, hvor eleverne gennem designet hurtigt kan aflæse, hvad der er muligt i rummet. Ved at appellere til deres sanser øger du deres motivation, energiniveau og indlæring.

Læringsfolierne er inddelt i tre serier:

Serien Learning
Learning produktserien består af folier med et tydeligt læringsmæssigt indhold – en ramme at skabe undervisningen ud fra.

Med et årshjul placeret på gulvet kan eleverne gennem aktiv involvering fx lære om årstiderne, og hvordan et år afløser et nyt. De kan stille sig på deres fødselsdagsmåned og fortælle, om det er en kold eller varm måned – eller de kan se, hvor mange måneder de er ældre eller yngre end de andre elever.

Tabelbaner kan bruges i matematikundervisningen, hvor den kinæstetiske lærende elev vil indlære og huske tabellerne som gå-skridt, løbe- eller sideværts trin, og den visuelt lærende elev vil indlære og genkende tabellerne som mønstre.

visuelle-læringsmiljøer-LEARNING-folier

Serien Navigate
Folierne kan både agere vejvisere eller være med til at iscenesætte rummets formål.

Flere skoler arbejder blandt andet med fagmiljøer i udskolingen, hvor en stærk kodning og differentiering af rummene gør, at eleverne lettere kan aflæse faget og den hensigtsmæssige adfærd i relation til arbejdet.

Folierne er med til at understøtte faget og kan aktivt bruges i forbindelse med undervisningen, hvor både den kinæstetiske og visuelt lærende elev kan bruge folierne til at indlære faget gennem mønstre og bevægelse. Med Navigate produktserien kan man derudover give institutioner eller afdelinger en tydeligere identitet, hvor forskellige temaer og aftegninger kan fungere som vejvisere – eksempelvis kan naturfagslokalerne have Niels Bohr eller Einstein på døren.

visuelle-læringsmiljøer-NAVIGATE-folier

Serien Flex & Play
Flex-serien består af simple grafiske byggesten, der kan sammensættes på et utal af måder og kan tilpasses alt efter arealets form og størrelse. Serien kombineres med fast inventar til at skabe forløb, der inviterer til bevægelse, og som kan benyttes i undervisningen til forskellige øvelser.

Eksempelvis kan cirkler med tal placeres både som tabeller eller som ’målelinjer’ for, hvor langt eleverne kan springe. Eleverne kan med Flex & Play også selv være med til at sammensætte mønstre, som de kan skabe lege ud fra.

Flex serien kan naturligvis også kombineres med Learning og Navigate folien.

visuelle-læringsmiljøer-FLEX-folier