fbpx

Holmris A/S
udgiver årsregnskab

Holmris A/S
udgiver årsregnskab

Stor vækst i omsætning og indtjening

Holmris A/S har netop aflagt regnskab for den seneste regnskabsperiode, der pga. omlægning løber i 16 måneder.

Koncernen har fortsat sin hastige vækst og løfter således omsætningen til kr. 1.077 mio. mod 678 mio. året før, en vækst på knap 60%, og justeret for den forlængede periode er den organiske vækst på mere end 20%.

BWB Partners blev medejere af Holmris i midten af 2017 med henblik på at understøtte den fortsatte vækst i selskabet. Efter regnskabsårets afslutning har koncernen foretaget et større opkøb i form af B8 A/S, som faldt endeligt på plads med virkning fra den 1. maj 2018. Opkøbet af B8 A/S vil medvirke til at løfte såvel omsætning som indtjening yderligere. Udover opkøbet af B8 A/S har koncernen i regnskabsåret købt OJ SYSTEM A/S (nu Holmris Customized A/S).

Der er i forbindelse med ændringen af regnskabsperioden og BWB Partners’ investering i Holmris bogført betydelige engangsomkostninger på samlet set godt kr. 20 mio., der alle rammer driftsresultatet pr. 30. april 2018.

Justeret for dette kommer Holmris A/S ud med et resultat før renter og afskrivninger (EBITDA) på kr. 56,2 mio., hvilket er en  stigning på 39,1% i forhold til seneste regnskabsår.

Samlet set er egenkapitalen i Holmris A/S kr. 93,1 mio. og selskabet har en soliditet på 24,5%.

Til understøttelse af den fortsatte vækst har koncernen yderligere forstærket organisationen gennem en række nyansættelser på strategiske lederpositioner, ligesom der er investeret i fortsat markedsudbygning.

Vi har gode forventninger til det kommende år, der vil byde på vækst i såvel omsætning som indtjening, men også i nye løsninger og forretningsområder, der vil give os mulighed for at være en endnu stærkere samarbejdspartner for vores kunder, leverandører og øvrige partnere.

For yderligere information kontakt venligst:

Henrik Holmris, CEO
+45 2225 8668

Niels Henrik Lauritzen, CCO
+45 2019 4775